Lag et budsjett for å ha god kontroll på økonomien

Et budsjett burde være en fast bestanddel av alles økonomi. Det gir deg en god oversikt over alle utgifter og inntekter, slik at du til enhver tid har en forutsigbarhet i hva du bruker penger på og hva du kan bruke penger på. Med et godt budsjett slipper du for ubehagelige overraskelser og det tar ikke så lang tid som mange tror. Det er faktisk veldig enkelt å sette opp et budsjett.

Du kan sette opp et budsjett selv -helt enkelt- i et regneark eller på et stykke papir. Det er mulig å laste ned budsjettmaler med noen enkle søk på nettet, men alle har de samme elementene og postene som skal føres opp.

Ha oversikt over faste utgifter

Før du setter opp budsjettet kan det være lurt å gå inn i nettbanken eller å samle sammen alle regningene dine. Luk ut de regningene, eller betalingene, som løper fast hver måned. Eksempler på hva som kan være faste utgifter er:

  • Leieutgifter.
  • Strømutgifter.
  • Kredittkortregning.
  • Boliglån.
  • Barnehage.
  • Medlemskontingent.
  • Forbrukslån.
  • Smålån.
  • Tv-pakke.

Dette er bare eksempler på hvilke faste utgifter du har. Det som er poenget, er at du skal finne de faste utgiftene som du vet skal betales hver måned.

Inntektsposten

Hvis du har en fast inntekt så er dette ypperlig, fordi da kan du ha et klart forhold mellom de inntektene du har og hvilke utgifter du har. Hvis du har en varierende inntekt, kan det være lurt å ta et gjennomsnitt av året eller å legge inn et beløp som du tror passer. Et budsjett kan ofte være litt løst, men det gir deg i det minste den oversikten du trenger for å ha en tilnærmet oversikt over hvordan økonomien din ser ut.

Løpende utgifter – bruk SIFO-tallene

Noen utgifter kan vi ikke alltid forutse, men det SIFO (Forbruksforskningsinstituttet) har noen gode tall på dette. Du kan bruke de tallene derfra, etter hvilken livssituasjon du er i, slik at du har noen ca. tall å forholde deg til, hvis du ikke har oversikten selv. Her får du tall på hva det gjennomsnittlige forbruket er per person etter hvor mange som er i husstanden, om du eier bil etc.

Løpende utgifter er en interessant utgiftspost, fordi det er her du kan spare penger. Faste utgifter kan det være vanskelig å løpe fra, men du kan også gjøre endringer her. Har du for eksempel flere kredittkort og forbrukslån, kan det være lurt å se på om du kan få refinansiert disse slik at du får mindre utgifter på disse postene hver måned.

Sett opp budsjettet

Det er et hav av budsjettmaler du kan finne på internett. Noen ganger kan de være satt opp med mange flere (eller færre) poster enn du trenger. Noen budsjettmaler er veldig oppblåste med grafisk fremstilling av inntekter og utgifter, statistikker m.m., men det er ikke sikkert du har behov for dette. Du kan også finne helt enkle maler hvor du får et skall å jobbe ut ifra. Finn frem til den løsningen som passer deg best og få oversikt over økonomien din!